LISTA RECTORULUI, prof. univ., dr. hab. VIOREL BOSTAN

Lista studenţilor facultăţilor în top 1% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2015/2016

Albu Doina-Cezara Ion

Albu Doina-Cezara Ion

FCGC

Specialitatea: Inginerie şi Management în Construcţii
Grupa academică: IMC-1405
Nota medie: 10.00

 Ambrosi Eduard Grigore

Ambrosi Eduard Grigore

FIMIT

Specialitatea: Inginerie si Management în Transporturi
Grupa academică: IMT-131
Nota medie: 10.00

Berdeu Anastasia Oleg

Berdeu Anastasia Oleg

FTMIA

Specialitatea: Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice
Grupa academică: TAP-142
Nota medie: 10.00

Bîtca Ernest Ghenadie

Bîtca Ernest Ghenadie

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-153
Nota medie: 10.00

Brîncoveanu Veronica Grigore

Brîncoveanu Veronica Grigore

FIMIT

Specialitatea: Design Industrial
Grupa academică: DI-131
Nota medie: 10.00

 Burlac Victor Ivan

Burlac Victor Ivan

FIMIT

Specialitatea: Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto
Grupa academică: ITTA-131
Nota medie: 10.00

Cebotari Stanislav Vladimir

Cebotari Stanislav Vladimir

FIEB

Specialitatea: Business si administrare
Grupa academică: BA-141
Nota medie: 10.00

 Gangan Eugeniu Ion

Gangan Eugeniu Ion

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică sectia zi
Grupa academică: EE-133
Nota medie: 10.00

 Lica Ion Nicolae

Lica Ion Nicolae

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-131
Nota medie: 10.00

 Litvinov Nichita Andrei

Litvinov Nichita Andrei

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-134 rus.
Nota medie: 10.00

 Moldovanu Diana Alexandru

Moldovanu Diana Alexandru

FUA

Specialitatea: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Grupa academică: U-131
Nota medie: 10.00

Sclifos Eugeniu Pavel

Sclifos Eugeniu Pavel

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale (FI)
Grupa academică: FI-141
Nota medie: 10.00

 Starinschi Felicia Valentin

Starinschi Felicia Valentin

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-131
Nota medie: 10.00

 Poiana Daniela Petru

Poiana Daniela Petru

FIMIT

Specialitatea: Design Industrial
Grupa academică: DI-131
Nota medie: 9,98

Rabadji Timur Sergiu

Rabadji Timur Sergiu

FCIM

Specialitatea: Informatică Aplicată
Grupa academică: IA-151
Nota medie: 9,97

Adam Alina Ion

Adam Alina Ion

FIEB

Specialitatea: Contabilitate
Grupa academică: C-141
Nota medie: 9,96

Basarab Mihai Anatolie

Basarab Mihai Anatolie

FIMIT

Specialitatea: Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto
Grupa academică: ITTA-131
Nota medie: 9,96

Ialtîcenco Alexandr Nicolae

Ialtîcenco Alexandr Nicolae

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: IMC-1405
Nota medie: 10.00

Gritco Catalina Igor

Gritco Catalina Igor

FIEB

Specialitatea: Contabilitate
Grupa academică: C-151
Nota medie: 9,96

Rotari Ana Petru

Rotari Ana Petru

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-133
Nota medie: 9.96

Sîrbu Vera-Maria Igor

Sîrbu Vera-Maria Igor

FTMIA

Specialitatea: Inginerie şi management în industria alimentară
Grupa academică: IMIA-141
Nota medie: 9,94

Arhiri Olga Nicolae

Arhiri Olga Nicolae

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-155 rus
Nota medie: 9,93

Garaba Dumitriţa Eugeniu

Garaba Dumitriţa Eugeniu

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-154
Nota medie: 9,92

Naţibulina Maria Ghennadii

Naţibulina Maria Ghennadii

FCIM

Specialitatea: TAP-Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice
Grupa academică: TAP-142
Nota medie: 9,92

Pasat Maria Vasile

Pasat Maria Vasile

FCIM

Specialitatea: Informatică Aplicată
Grupa academică: IA-151
Nota medie: 9,92

Rusu Florin Boris

Rusu Florin Boris

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: ITI-131
Nota medie: 9,92

Banari Nicolae Alexei

Banari Nicolae Alexei

FIMIT

Specialitatea: Inginerie si Management în Transporturi
Grupa academică: IMT-131
Nota medie: 9,91

Castraveţ Corina Constantin

Castraveţ Corina Constantin

FTMIA

Specialitatea: Inginerie şi management în industria alimentară
Grupa academică: IMIA-131
Nota medie: 9,91

Murug Alexandru Feodor

Murug Alexandru Feodor

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-131
Nota medie: 9,91

Sîli Gheorghe Nicolae

Sîli Gheorghe Nicolae

FIMIT

Specialitatea: Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
Grupa academică: IMCM-141
Nota medie: 9,91

Untilă Cristina Constantin

Untilă Cristina Constantin

FCGC

Specialitatea: Ingineria antiincendii şi protecţia civilă
Grupa academică: IAPC-1306
Nota medie: 9,91

Pochin Margareta Ion

Pochin Margareta Ion

FIMET

Specialitatea: Inginerie şi Management în telecomunicaţii
Grupa academică: IMTC_131
Nota medie: 9,90

 Vovc Artemie Nicolai

Vovc Artemie Nicolai

FCIM

Specialitatea: Tehnologii Informaţionale
Grupa academică: TI-133
Nota medie: 9,89

Chirilov Alina Ion

Chirilov Alina Ion

FIMIT

Specialitatea: Design Industrial
Grupa academică: DI-131
Nota medie: 9,88

Cojocari Mariana Alexandru

Cojocari Mariana Alexandru

FTMIA

Specialitatea: TCr - Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia cărnii şi produselor din carne)
Grupa academică: TCr-131
Nota medie: 9,88

Melnic Toni Anatolie

Melnic Toni Anatolie

FIMIT

Specialitatea: Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto
Grupa academică: ITTA-131
Nota medie:9,88

Mindrigan(Cneazev) Ecaterina Igor

Mindrigan(Cneazev) Ecaterina Igor

FCGC

Specialitatea: Evaluarea Imobilului
Grupa academică: EI-1311
Nota medie: 9,88

Nani Victor Ştefan

Nani Victor Ştefan

FIMIT

Specialitatea: Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
Grupa academică: IMCM-141
Nota medie: 9,88

Plamadeala Ana Ion

Plamadeala Ana Ion

FTMIA

Specialitatea: TCr - Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia cărnii şi produselor din carne)
Grupa academică: TCr-131
Nota medie: 9,88

 Socolov Lilia Valeriu

Socolov Lilia Valeriu

FUA

Specialitatea: Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
Grupa academică: ISACGV-141
Nota medie: 9,88

Topal Natalia Ivan

Topal Natalia Ivan

FCGC

Specialitatea: Evaluarea Imobilului
Grupa academică: EI-1311
Nota medie: 9,88

Usatîi Cristina Andrei

Usatîi Cristina Andrei

FUA

Specialitatea: Arhitectură
Grupa academică: ARH-142
Nota medie: 9,88

Panu Lilian Tudor

Panu Lilian Tudor

FUA

Specialitatea: Arhitectură
Grupa academică: ARH-111
Nota medie: 9,87

Baciu Irina Anatolie

Baciu Irina Anatolie

FUA

Specialitatea: Ingineria şi protecţia apelor
Grupa academică: IPA-131
Nota medie: 9,86

Bucos Cristina Constantin

Bucos Cristina Constantin

FTMIA

Specialitatea: FFT-Tehnologia produselor alimentare (Filiera Francofonă)
Grupa academică: FFT-131
Nota medie: 9,86

Barbulat Irina Vladimir

Barbulat Irina Vladimir

FTMIA

Specialitatea: TCr - Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia cărnii şi produselor din carne)
Grupa academică: TCr-131
Nota medie: 9,85

 Butuc Iulia Victor

Butuc Iulia Victor

FCGC

Specialitatea: Ingineria antiincendii şi protecţia civilă
Grupa academică: IAPC-1306
Nota medie: 9,85

 Grapă Doina Mihail

Grapă Doina Mihail

FCGC

Specialitatea: Ingineria antiincendii şi protecţia civilă
Grupa academică: IAPC-1306
Nota medie: 9,85

Panteleimonov Sanda Valentin

Panteleimonov Sanda Valentin

FTMIA

Specialitatea: FFT-Tehnologia produselor alimentare (Filiera Francofonă)
Grupa academică: FFT-131
Nota medie: 9,85

Panu Mariana Nicolae

Panu Mariana Nicolae

FUA

Specialitatea: Arhitectură
Grupa academică: ARH-112
Nota medie: 9,85

Ciudin Adriana Andrei

Ciudin Adriana Andrei

FIU

Specialitatea: Design şi Tehnologii Poligrafice
Grupa academică: DTP-131
Nota medie: 9,82

Melnic Loredana Iulian

Melnic Loredana Iulian

FUA

Specialitatea: Arhitectură
Grupa academică: ARH-131
Nota medie: 9,82

Calancea Felicia Mihail

Calancea Felicia Mihail

FUA

Specialitatea: Design interior
Grupa academică: DIN-151
Nota medie: 9,81

Jingan Boris Serghei

Jingan Boris Serghei

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică sectia zi
Grupa academică: EE-133
Nota medie: 9,81

Botezatu Dorina Afanasie

Botezatu Dorina Afanasie

FUA

Specialitatea: Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Grupa academică: U-141
Nota medie: 9,80

Stîncă Taisia Eduard

Stîncă Taisia Eduard

FUA

Specialitatea: Design interior
Grupa academică: DIN-131
Nota medie: 9,79

Iaţco Olesea Ion

Iaţco Olesea Ion

FIMET

Specialitatea: Teleradiocomunicaţii
Grupa academică: TLC-132
Nota medie: 9,77

Rusu Daniela Vitalie

Rusu Daniela Vitalie

FIMET

Specialitatea: Teleradiocomunicaţii
Grupa academică: TLC-132
Nota medie: 9,74

Hâncu Mihaela Oleg

Hâncu Mihaela Oleg

FIMET

Specialitatea: Inginerie şi Management în telecomunicaţii
Grupa academică: IMTC-151
Nota medie: 9,71

Morozan Pavel Valeriu

Morozan Pavel Valeriu

FIMET

Specialitatea: Inginerie şi Management în telecomunicaţii
Grupa academică: IMTC-151
Nota medie: 9,71

Mazilu Sergiu Serghei

Mazilu Sergiu Serghei

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică sectia zi
Grupa academică: EE-131
Nota medie: 9,70

Oanţa Gheorghe Efim

Oanţa Gheorghe Efim

FEIE

Specialitatea: Termoenergetica
Grupa academică: TE-131
Nota medie: 9,67

Harea Natalia Veaceslav

Harea Natalia Veaceslav

FIU

Specialitatea: Design Vestimentar Industrial
Grupa academică: DVI-151
Nota medie: 9,62

Rotaru Cristina Vasile

Rotaru Cristina Vasile

FEIE

Specialitatea: Termoenergetica
Grupa academică: TE-131
Nota medie: 9,62

Andoni Ecaterina Andrei

Andoni Ecaterina Andrei

FIU

Specialitatea: Ingineria produselor textile şi din piele, opţiunea Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături
Grupa academică: MTCŢ-132
Nota medie: 9,59

Budu Valentina Vasile

Budu Valentina Vasile

FIU

Specialitatea: Design Vestimentar Industrial
Grupa academică: DVI-131
Nota medie: 9,59

Cojocaru Ana Igor

Cojocaru Ana Igor

FIU

Specialitatea: Design şi Tehnologii Poligrafice
Grupa academică: DTP-131
Nota medie: 9,59