LISTA RECTORULUI, prof. univ., dr. hab. VIOREL BOSTAN

Lista studenţilor facultăţilor în top 1% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2020/2021

Ermurachi Ion Ivan

Ermurachi Ion Ivan

FCGC

Specialitatea: Construcţii industriale şi civile

Grupa academică: CIC-1801

Nota medie: 9,83 (nouă, 83)

Ţurcanu Pavel Iacob

Ţurcanu Pavel Iacob

FCGC

Specialitatea: Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

Grupa academică: EDI-1805

Nota medie: 9,83 (nouă, 83)

Calestru Cătălin Vitalii

Calestru Cătălin Vitalii

FCIM

Specialitatea: Calculatoare şi reţele

Grupa academică: CR-191

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

Peşterean Marin Andrei

Peşterean Marin Andrei

FCIM

Specialitatea: Calculatoare şi reţele

Grupa academică: CR-191

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

Garaz Eugeniu Grigore

Garaz Eugeniu Grigore

FCIM

Specialitatea: Calculatoare şi reţele

Grupa academică: CR-192

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

Andronovici Darinela Alexandru

Andronovici Darinela Alexandru

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Bîtcă Marius Victor

Bîtcă Marius Victor

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Malîi Antonela Anatolie

Malîi Antonela Anatolie

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-192

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Mazur Daniela Marcel

Mazur Daniela Marcel

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-192

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

Moglan Mihai Veaceslav

Moglan Mihai Veaceslav

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-192

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Trubca Dmitri Andrei

Trubca Dmitri Andrei

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-192

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Aramă Radu-Vasile Alexandru

Aramă Radu-Vasile Alexandru

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-193

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Ciobanu Andy-Constantin Constantin

Ciobanu Andy-Constantin Constantin

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-193

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

Capustean Sorin Alexandru

Capustean Sorin Alexandru

FCIM

Specialitatea:Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 9,94 (nouă, 94)

Zastavneţchi Alexandru Serghei

Zastavneţchi Alexandru Serghei

FCIM

Specialitatea:Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 9,96 (nouă, 96)

Bolocan Alexandru-Laurenţiu Viorel

Bolocan Alexandru-Laurenţiu Viorel

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-201

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

Baicean Iulian Veaceslav

Baicean Iulian Veaceslav

FCIM

Specialitatea: Ingineria biomedicală

Grupa academică: IBM-181

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

Creciunel Cătălin Dorin

Creciunel Cătălin Dorin

FCIM

Specialitatea: Microelectronică şi nanotehnologii

Grupa academică: MN-191

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

Niţelea Ion Mihail

Niţelea Ion Mihail

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică

Grupa academică: EE-182

Nota medie: 9,22 (nouă, 22)

Mardare Marcu Victor

Mardare Marcu Victor

FEIE

Specialitatea: Ingineria sistemelor electromecanice

Grupa academică: ISEM-181

Nota medie: 9,46 (nouă, 46)

Sclifos Victor Gheorghe

Sclifos Victor Gheorghe

FET

Specialitatea:Inginerie şi management în telecomunicaţii

Grupa academică: IMTC-201

Nota medie: 9,64 (nouă, 64)

Nizovţov Alexei Serghei

Nizovţov Alexei Serghei

FET

Specialitatea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Grupa academică: TST-181

Nota medie: 9,91 (nouă, 91)

Păduraru Anastasia Ghenadie

Păduraru Anastasia Ghenadie

FIEB

Specialitatea: Contabilitate

Grupa academică: C-191

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

Stelea Arina Alexandru

Stelea Arina Alexandru

FIMIT

Specialitatea: Design industrial

Grupa academică: DI-181

Nota medie: 9,94 (nouă, 94)

Galbur Cătălina Eduard

Galbur Cătălina Eduard

FIMIT

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţia de maşini

Grupa academică: IMCM-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Rusu Nicolae Ion

Rusu Nicolae Ion

FIMIT

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţia de maşini

Grupa academică: IMCM-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Fomin Nichita Vladimir

Fomin Nichita Vladimir

FIMIT

Specialitatea: Ingineria transportului auto

Grupa academică: ITA-193

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

Guţu Crina Victor

Guţu Crina Victor

FTA

Specialitatea: Tehnologia produselor alimentare/Filiera Francofonă

Grupa academică:FFT-181

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

Dodon Mihaela Valentin

Dodon Mihaela Valentin

FTA

Specialitatea: Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Grupa academică: TMAP-181

Nota medie: 9,98 (nouă, 98)

Prisăcaru Adriana Veaceslav

Prisăcaru Adriana Veaceslav

FTA

Specialitatea: Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Grupa academică: TMAP-181

Nota medie: 9,98 (nouă, 98)

Vasiliev Nicoleta Gheorghii

Vasiliev Nicoleta Gheorghii

FTP

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice

Grupa academică: DTP-191

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

Topciu Cristina Serghei

Topciu Cristina Serghei

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-183

Nota medie: 9,91 (nouă, 91)

Guranda Alina Alexandru

Guranda Alina Alexandru

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-182

Nota medie: 9,77 (nouă, 77)

Mişanovschi  Dan Mihail

Mişanovschi Dan Mihail

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-191

Nota medie: 9,82 (nouă, 82)

Stafie Artur Viorel

Stafie Artur Viorel

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-191

Nota medie: 9,77 (nouă, 77)

Lisnic Octavian Oleg

Lisnic Octavian Oleg

FUA

Specialitatea: Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri

Grupa academică: ISTGCC-181

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Covrig Andrei Petru

Covrig Andrei Petru

FUA

Specialitatea: Planificare urbană şi regională

Grupa academică: PUR-181

Nota medie: 9,78 (nouă, 78)