LISTA RECTORULUI, prof. univ., dr. hab. VIOREL BOSTAN

Lista studenţilor facultăţilor în top 1% conform rezultatelor sesiunii de iarnă, a/u 2018/2019

Borş Alexandra Ghenadie

Borş Alexandra Ghenadie

FTA

Specialitatea: Tehnologia produselor alimentare/Tehnologia cărnii şi produselor din carne

Grupa academică: TCPC-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Buşmachiu Cristina Andrei

Buşmachiu Cristina Andrei

FCIM

Specialitatea: Management informaţional

Grupa academică: MI-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Buşmachiu Diana Andrei

Buşmachiu Diana Andrei

FCIM

Specialitatea: Management informaţional

Grupa academică: MI-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Chirnicinîi Victor Anatolie

Chirnicinîi Victor Anatolie

FIMIT

Specialitatea: Maşini şi aparate în industria alimentară

Grupa academică: MAIA-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Chiseliov Eugen-Cătălin Serghei

Chiseliov Eugen-Cătălin Serghei

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-172

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Ciobanu Anatolie Serghei

Ciobanu Anatolie Serghei

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-171

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Coadă Cătălina Iurie

Coadă Cătălina Iurie

FIEB

Specialitatea: Contabilitate

Grupa academică: C-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Costov Anastasia Alexandru

Costov Anastasia Alexandru

FIMIT

Specialitatea: Design industrial

Grupa academică: DI-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Eftodi Elena Iurie

Eftodi Elena Iurie

FIMIT

Specialitatea: Design industrial

Grupa academică: DI-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Garaz Marin Iurii

Garaz Marin Iurii

FIMIT

Specialitatea: Ingineria şi tehnologia transportului auto

Grupa academică: ITTA-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Gheniţa Maria Victor

Gheniţa Maria Victor

FTA

Specialitatea: Inginerie şi management în industria alimentară

Grupa academică: IMIA-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Gîrlacu Alina Iurie

Gîrlacu Alina Iurie

FCIM

Specialitatea: Management informaţional

Grupa academică: MI-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Gîsca Mihai Sergiu

Gîsca Mihai Sergiu

FCIM

Specialitatea: Ingineria sistemelor biomedicale

Grupa academică: ISBM-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Gomeniuc Alina Mihail

Gomeniuc Alina Mihail

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-172

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Grapin Vasilina Valentin

Grapin Vasilina Valentin

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Hâncu Mihaela Oleg

Hâncu Mihaela Oleg

FET

Specialitatea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Grupa academică: IMTC-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Morozan Pavel Valeriu

Morozan Pavel Valeriu

FET

Specialitatea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Grupa academică: IMTC-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Negara Ana Dumitru

Negara Ana Dumitru

FIEB

Specialitatea: Business şi administrare

Grupa academică: BA-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Nichifor Ana Eugeniu

Nichifor Ana Eugeniu

FCGC

Specialitatea: Inginerie antiincendii şi protecţia civilă

Grupa academică: IAPC-1505

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Paşa Victor Victor

Paşa Victor Victor

FIMIT

Specialitatea: Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

Grupa academică: MIFSC-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Pegza Ana Iurie

Pegza Ana Iurie

FIEB

Specialitatea: Contabilitate

Grupa academică: C-181

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Podcoritov Prascovia Igor

Podcoritov Prascovia Igor

FIEB

Specialitatea: Contabilitate

Grupa academică: C-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Prunici Sandra Alexandru

Prunici Sandra Alexandru

FIEB

Specialitatea: Marketing şi logistică

Grupa academică: ML-171

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Şova Alina Alexei

Şova Alina Alexei

FTA

Specialitatea: Inginerie şi management în industria alimentară

Grupa academică: IMIA-161

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Vişanu Ion Valeriu

Vişanu Ion Valeriu

FIMIT

Specialitatea: Maşini şi aparate în industria alimentară

Grupa academică: MAIA-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Vutcariov Daniel Pavel

Vutcariov Daniel Pavel

FIMIT

Specialitatea: Ingineria şi tehnologia transportului auto

Grupa academică: ITTA-151

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Calancea Felicia Mihail

Calancea Felicia Mihail

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-151

Nota medie: 9,98 (nouă, 98)

 Mînăscurtă Ana Grigore

Mînăscurtă Ana Grigore

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-152

Nota medie: 9,98 (nouă, 98)

 Cobilaş Mihaela Grigore

Cobilaş Mihaela Grigore

FCGC

Specialitatea: Inginerie antiincendii şi protecţia civilă

Grupa academică: IAPC-1505

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

 Mîţu Ecaterina Petru

Mîţu Ecaterina Petru

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-161

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

 Ţurcan Ana Valeriu

Ţurcan Ana Valeriu

FTA

Specialitatea: Tehnologia produselor alimentare/Tehnologia cărnii şi produselor din carne

Grupa academică: TCPC-151

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

 Petiş Elena Ilia

Petiş Elena Ilia

FTA

Specialitatea: Tehnologia produselor alimentare

Grupa academică: TPA-162

Nota medie: 9,96 (nouă, 96)

 Bîtca Ernest Ghenadie

Bîtca Ernest Ghenadie

FCIM

Specialitatea: Tehnologii informaţionale

Grupa academică: TI-152

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Chirtoacă Cătălina Petru

Chirtoacă Cătălina Petru

FCGC

Specialitatea: Construcţii şi ingineria civilă

Grupa academică: CIC-1501

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Gaponcic Diana Ghennadii

Gaponcic Diana Ghennadii

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-181

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Slobozian Diana Grigore

Slobozian Diana Grigore

FCGC

Specialitatea: Evaluarea imobilului

Grupa academică: EI-1508

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Stamati Mihaela Andrei

Stamati Mihaela Andrei

FCGC

Specialitatea: Drept

Grupa academică: DP-1608

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Suhoborcenco Daria Oleg

Suhoborcenco Daria Oleg

FCIM

Specialitatea: Ingineria sistemelor biomedicale

Grupa academică: ISBM-151

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Şironin Dmitri Serghei

Şironin Dmitri Serghei

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-161

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Ungureanu Radu Radu

Ungureanu Radu Radu

FCGC

Specialitatea: Construcţii şi ingineria civilă

Grupa academică: CIC-1501

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Ciocan Laurenţiu Iulian

Ciocan Laurenţiu Iulian

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-171

Nota medie: 9,94 (nouă, 94)

 Fiştic Cristofor Ion

Fiştic Cristofor Ion

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-171

Nota medie: 9,94 (nouă, 94)

 Raţî Mihaela Petru

Raţî Mihaela Petru

FUA

Specialitatea: Urbanism şi amenajarea teritoriului

Grupa academică: U-161

Nota medie: 9,94 (nouă, 94)

 Sarmaniuc Marius Vlad

Sarmaniuc Marius Vlad

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-172

Nota medie: 9,94 (nouă, 94)

 Nistor Căti-Cătălina Petru

Nistor Căti-Cătălina Petru

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-152

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

 Şerşun Alexandra Sergiu

Şerşun Alexandra Sergiu

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-151

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

 Cunev Dina Victor

Cunev Dina Victor

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-131

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Plesca Victoria Vasile

Plesca Victoria Vasile

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-131

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Racu Maria Ianoş

Racu Maria Ianoş

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică

Grupa academică: EE-161

Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

 Popov Arina Veceslav

Popov Arina Veceslav

FTP

Specialitatea: Design vestimentar industrial

Grupa academică: DVI-171

Nota medie: 9,83 (nouă, 83)

 Cernei Maria Vitalie

Cernei Maria Vitalie

FET

Specialitatea: Reţele şi software de telecomunicaţii

Grupa academică: RST-171

Nota medie: 9,80 (nouă, 80)

 Mirco Valeria Valeriu

Mirco Valeria Valeriu

FEIE

Specialitatea: Inginerie şi managementul calităţii

Grupa academică: IMC-151

Nota medie: 9,72 (nouă, 72)

 Janu Mihai Valeriu

Janu Mihai Valeriu

FTP

Specialitatea: Design vestimentar industrial

Grupa academică: DVI-161

Nota medie: 9,68 (nouă, 68)

 Posmac Ilia Ilia

Posmac Ilia Ilia

FEIE

Specialitatea: Termoenergetică

Grupa academică: TE-161

Nota medie: 9,65 (nouă, 65)

 Posmac Nicolai Ilia

Posmac Nicolai Ilia

FEIE

Specialitatea: Termoenergetică

Grupa academică: TE-161

Nota medie: 9,65 (nouă, 65)