Facultatea Urbanism şi Arhitectură

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Sergiu BEJAN

Lista studenţilor facultăţii UA în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2018/2019

 Barcaru Victoria Lilian

Barcaru Victoria Lilian

ARH-141

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,88 (nouă, 88)

 Efros Tincuţa Nicolae

Efros Tincuţa Nicolae

DIN-171

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,87 (nouă, 87)

 Casian Cristina Ion

Casian Cristina Ion

DIN-182

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

 Rusnac Elena Veaceslav

Rusnac Elena Veaceslav

DIN-162

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

 Dubinin Liubovi Vlad

Dubinin Liubovi Vlad

DIN-161

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,80 (nouă, 80)

 Olteanu Sorin Alexandru

Olteanu Sorin Alexandru

ARH-181

Specialitatea: Arhitectura
Nota medie: 9,79 (nouă, 79)

 Bruma Vera Vasilii

Bruma Vera Vasilii

ARH-162

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,78 (nouă, 78)

 Ciornîi Dumitru Alexei

Ciornîi Dumitru Alexei

DIN-161

Specialitatea: Design interior
Nota medie:9,77 (nouă, 77)

 Cazarinov Olga Victor

Cazarinov Olga Victor

ARH-171

Specialitatea: Arhitectura
Nota medie: 9,75 (nouă, 75)

 Pleşca Cristi Eugeniu

Pleşca Cristi Eugeniu

ARH-142

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,73 (nouă, 73)

 Pancev Anastasia Stepan

Pancev Anastasia Stepan

DIN-171

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,72 (nouă, 72)

 Popa Dorina Ion

Popa Dorina Ion

DIN-171

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,71 (nouă, 71)

 Cotic Vadim Vitalie

Cotic Vadim Vitalie

ISTGCC-171

Specialitatea: Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri
Nota medie: 9,71 (nouă, 71)

Hutsan Tetiana

Hutsan Tetiana

ARH-162

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,70 (nouă, 70)

 Ghimişli Anna Nicolai

Ghimişli Anna Nicolai

DIN-162

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,69 (nouă, 69)

 Carazanu Ana-Lucia Ion

Carazanu Ana-Lucia Ion

ARH-161

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,69 (nouă, 69)