Facultatea Urbanism şi Arhitectură

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Sergiu BEJAN

Lista studenţilor facultăţii UA în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2017/2018

Cunev Dina Victor

Cunev Dina Victor

ARH-131

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,87 (nouă, 87)

  Moloman Victoria Viorel

Moloman Victoria Viorel

ARH-133

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,84 (nouă, 84)

  Mironov Dumitru Alexandr

Mironov Dumitru Alexandr

ISTGCC-171

Specialitatea: Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri
Nota medie: 9,84 (nouă, 84)

Sacal Cristina Valeriu

Sacal Cristina Valeriu

ARH-151

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,82 (nouă, 82)

Ţapordei Victoria Leonid

Ţapordei Victoria Leonid

ARH-131

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,81 (nouă, 81)

Melnic Loredana Iulian

Melnic Loredana Iulian

ARH-131

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,79 (nouă, 79)

Prisacaru Daniela Oleg

Prisacaru Daniela Oleg

ARH-131

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,79 (nouă, 79)

  Verenciuc Vladislav Igor

Verenciuc Vladislav Igor

ARH-133

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,79 (nouă, 79)

Şerşun Alexandra Sergiu

Şerşun Alexandra Sergiu

DIN-151

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,79 (nouă, 79)

Mîţu Ecaterina Petru

Mîţu Ecaterina Petru

DIN-161

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,78 (nouă, 78)

  Ceban Iulia Vladimir

Ceban Iulia Vladimir

ISACGV-161

Specialitatea: Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
Nota medie: 9,7 (nouă, 76)

  Nistor Căti-Cătălina Petru

Nistor Căti-Cătălina Petru

ARH-152

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,75 (nouă, 75)

Guşovschi Valeria

Guşovschi Valeria

DIN-151

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,75 (nouă, 75)

Raţî Mihaela Petru

Raţî Mihaela Petru

U-161

Specialitatea: Urbanism şi amenajarea teritoriului
Nota medie: 9,75 (nouă, 75)

Cuzmiciova  Elena Anatoli

Cuzmiciova Elena Anatoli

ARH-153

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,74 (nouă, 74)

Rusnac Elena Veaceslav

Rusnac Elena Veaceslav

DIN-162

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,74 (nouă, 74)

Bruma Vera Vasilii

Bruma Vera Vasilii

ARH-162

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,72 (nouă, 72)

Plesca Victoria Vasile

Plesca Victoria Vasile

ARH-131

Specialitatea: Arhitectură
Nota medie: 9,71 (nouă, 71)

Nasulea Vera Gheorghe

Nasulea Vera Gheorghe

DIN-172

Specialitatea: Design interior
Nota medie: 9,71 (nouă, 71)