Facultatea Textile și Poligrafie

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Sergiu TRONCIU

Lista studenţilor facultăţii TP în top 3% conform rezultatelor sesiunii de iarnă, a/u 2021/2022

  Vasiliev Nicoleta Gheorghii

Vasiliev Nicoleta Gheorghii

DTP-191

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice
Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

  Arnaut Ecaterina Alexandru

Arnaut Ecaterina Alexandru

DTP-181

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice
Nota medie: 9,83 (nouă, 83)

  Onea Olga Victor

Onea Olga Victor

DVI-181

Specialitatea: Design vestimentar industrial

Nota medie: 9,82 (nouă, 82)

  Iftodi Daniela Ilie

Iftodi Daniela Ilie

DTP-191

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice
Nota medie: 9,78 (nouă, 78)

  Croitor  Anastasia Petru

Croitor Anastasia Petru

DVI-191

Specialitatea: Design vestimentar industrial

Nota medie: 9,72 (nouă, 72)

  Barbaroş Dana Eduard

Barbaroş Dana Eduard

TDCT-181

Specialitatea: Tehnologia şi designul confecţiilor textile
Nota medie: 9,71 (nouă, 71)