Facultatea Textile și Poligrafie

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Valentina BULGARU

Lista studenţilor facultăţii TP în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2018/2019

  Frunze  Valentina Pavel

Frunze Valentina Pavel

TDCT-171

Specialitatea: Tehnologia şi designul confecţiilor textile
Nota medie: 9,76 (nouă, 79)

  Carauş Ana Victor

Carauş Ana Victor

DVI-171

Specialitatea: Design vestimentar industrial
Nota medie: 9,76 (nouă, 76)

  Nicolaescu Rada-Maria Victor

Nicolaescu Rada-Maria Victor

DTP-181

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice
Nota medie: 9,62 (nouă, 62)

Secher  Ludmila  Ion

Secher Ludmila Ion

DVI-171

Specialitatea: Design vestimentar industrial
Nota medie: 9,61 (nouă, 61)