Facultatea Textile și Poligrafie

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Vialentina BULGARU

Lista studenţilor facultăţii TP în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2017/2018

Janu Mihai Valeriu

Janu Mihai Valeriu

DVI-161

Specialitatea: Design vestimentar industrial
Тota medie: 9,71 (nouă, 71)

  Carauş Ana Victor

Carauş Ana Victor

DVI-171

Specialitatea: Design vestimentar industrial
Nota medie: 9,68 (nouă, 68)

  Lapicus Alina Artur

Lapicus Alina Artur

DTP-161

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice
Nota medie: 9,57 (nouă, 57)

  Nicolaev Lilia Anatolie

Nicolaev Lilia Anatolie

IMIU-161

Specialitatea: Inginerie şi management în industria uşoară
Nota medie: 9,52 (nouă, 52)

  Bocancea Elena Viorel

Bocancea Elena Viorel

DTP-171

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice
Nota medie: 9,46 (nouă, 46)