Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Vasile CARTOFEANU

Lista studenţilor facultăţii IMIT în top 3% conform rezultatelor sesiunii de iarnă, a/u 2018/2019

 Cuşnir Nicoleta Nicolae

Cuşnir Nicoleta Nicolae

TOT-161

Specialitatea: Tehnologii de operare în transport
Nota medie : 9,95 (nouă, 95)

 Antoci Andrei Valeriu

Antoci Andrei Valeriu

IMT-151

Specialitatea: Inginerie şi management în transporturi
Nota medie : 9,87 (nouă, 87)

  Sidor Gheorghe Alexei

Sidor Gheorghe Alexei

IMCM-151

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţia de maşini
Nota medie :9,87 (nouă, 87)

 Bulat Gheorghe Iurie

Bulat Gheorghe Iurie

ITTA-161

Specialitatea: Ingineria şi tehnologia transportului auto
Nota medie :9,80 (nouă, 80)

 Slobodeaniuc Stanislav Valeriu

Slobodeaniuc Stanislav Valeriu

ITTA-161

Specialitatea: Ingineria şi tehnologia transportului auto
Nota medie : 9,78 (nouă, 78)

 Bernic Maria Anatolie

Bernic Maria Anatolie

DI-151

Specialitatea: Design industrial
Nota medie : 9,77 (nouă, 77)

 Cijov Denis Vladimir

Cijov Denis Vladimir

ITTA-162

Specialitatea: Ingineria şi tehnologia transportului auto
Nota medie : 9,75 (nouă, 75)

 Raeţcaia Ana Veaceslav

Raeţcaia Ana Veaceslav

DI-162

Specialitatea: Design industrial
Nota medie :9,75 (nouă, 75)

 Barbalat Anatolie Oleg

Barbalat Anatolie Oleg

MIFSC-161

Specialitatea: Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
Nota medie : 9,73 (nouă, 73)

 Spînu Roman Mircea

Spînu Roman Mircea

ITA-171

Specialitatea: Ingineria transportului auto
Nota medie : 9,73 (nouă, 73)

  Vlasov Roman Vasile

Vlasov Roman Vasile

ITA-171

Specialitatea: Ingineria transportului auto
Nota medie :9,73 (nouă, 73)

 Zubcu Mircea Pavel

Zubcu Mircea Pavel

DI-171

Specialitatea: Design industrial
Nota medie : 9,72 (nouă, 72)

 Tiseeva Maria Eugenii

Tiseeva Maria Eugenii

DI-162

Specialitatea: Design industrial
Nota medie : 9,71 (nouă, 71)

 Strungaru Eugeniu Anatol

Strungaru Eugeniu Anatol

IMCM-161

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţia de maşini
Nota medie : 9,70 (nouă, 70)

 Nazari Cristian Valeriu

Nazari Cristian Valeriu

ITA-171

Specialitatea: Ingineria transportului auto
Nota medie : 9,65 (nouă, 65)