Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Victor Gropa

Lista studenţilor facultăţii EIE în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2018/2019

  Medeişa Andrei Evgheni

Medeişa Andrei Evgheni

EM-161

Specialitatea: Electromecanică
Nota medie: 9,65 (nouă, 65)

  Racu Maria Ianoş

Racu Maria Ianoş

EE-161

Specialitatea: Electroenergetică
Nota medie: 9,65 (nouă, 65)

  Posmac Nicolai Ilia

Posmac Nicolai Ilia

TE-161

Specialitatea: Termoenergetică
Nota medie:9,61 (nouă, 61)

  Posmac Ilia Ilia

Posmac Ilia Ilia

TE-161

Specialitatea: Termoenergetică
Nota medie: 9,58 (nouă, 58)

  Cobuşcean Alexandru Ion

Cobuşcean Alexandru Ion

TE-161

Specialitatea: Termoenergetică
Nota medie: 9,50 (nouă, 50)