Facultatea Electronică și Telecomunicații

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Pavel Nistiriuc

Lista studenţilor facultăţii ET în top 3% conform rezultatelor sesiunii de iarnă, a/u 2021/2022

  Botnari Andrei Iurii

Botnari Andrei Iurii

IMTC-182

Specialitaea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Nota medie: 9,72 (nouă, 72)

  Rotari Mihail Mihail

Rotari Mihail Mihail

RST-181

Specialitaea: Reţele şi software de telecomunicaţii

Nota medie: 9,68 (nouă, 68)

  Gîrbea Ana Ion

Gîrbea Ana Ion

TST-191

Specialitaea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Nota medie: 9,61 (nouă, 61)

  Popescu  Iulita Andrei

Popescu Iulita Andrei

IMTC-181

Specialitaea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Nota medie: 9,57 (nouă, 57)

  Vortolomei Daniela  Valentin

Vortolomei Daniela Valentin

IMTC-181

Specialitaea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Nota medie: 9,57 (nouă, 57)

  Bojoga Valentin Andrei

Bojoga Valentin Andrei

RST-191

Specialitaea: Reţele şi software de telecomunicaţii

Nota medie: 9,52 (nouă, 52)