Facultatea Electronică și Telecomunicații

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Pavel Nistiriuc

Lista studenţilor facultăţii ET în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2020/2021

  Botnari Andrei Iurii

Botnari Andrei Iurii

IMTC-182

Specialitaea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Nota medie: 9,52 (nouă, 52)

  Rotari Mihail Mihail

Rotari Mihail Mihail

RST-181

Specialitaea: Reţele şi software de telecomunicaţii

Nota medie: 9,52 (nouă, 52)

  Ucrainciuc Dorin Mihail

Ucrainciuc Dorin Mihail

TST-181

Specialitaea: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Nota medie: 9,52 (nouă, 52)

Grosu Valeria Anatol

Grosu Valeria Anatol

IMTC-181

Specialitaea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Nota medie: 9,51 (nouă, 51)

  Popescu  Iulita Andrei

Popescu Iulita Andrei

IMTC-181

Specialitaea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Nota medie: 9,50 (nouă, 50)