Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO

Lista studenţilor facultăţii CGC în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2020/2021

 Murug Cristina Tudor

Murug Cristina Tudor

D-2006

Specialitatea: Drept
Nota medie: 9,71 (nouă, 71)

 Ciubotaru Valentina Razvan

Ciubotaru Valentina Razvan

EDI-1805

Specialitatea: Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

Nota medie: 9,69 (nouă, 69)

 Ivanceva Olga Ivan

Ivanceva Olga Ivan

IGC-1804

Specialitatea: Inginerie geodezică şi cadastru

Nota medie: 9,68 (nouă, 68)

 Negruţa Gabriela Nicolae

Negruţa Gabriela Nicolae

IGC-1804

Specialitatea: Inginerie geodezică şi cadastru

Nota medie: 9,80 (nouă, 80)

 Gavriluţa Alina Gheorghe

Gavriluţa Alina Gheorghe

IGC-1903

Specialitatea: Inginerie geodezică şi cadastru

Nota medie: 9,68 (nouă, 68)

 Grama Andrei Vitalie

Grama Andrei Vitalie

IGC-2003

Specialitatea: Inginerie geodezică şi cadastru

Nota medie: 9,71 (nouă, 71)

 Zamurca Sandu Andrei

Zamurca Sandu Andrei

IGC-1802

Specialitatea: Inginerie geodezică şi cadastru

Nota medie: 9,79 (nouă, 79)