Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

LISTA DECANULUI conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO

Lista studenţilor facultăţii CGC în top 3% conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2018/2019

Dogot  Dorin Veaceslav

Dogot Dorin Veaceslav

IMC-1604

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţii
Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

  Chirău Marina Leonid

Chirău Marina Leonid

CIC-1602

Specialitatea: Construcţii şi ingineria civilă
Nota medie: 9,82 (nouă, 82)

  Ungureanu Alexandru Ivan

Ungureanu Alexandru Ivan

IMC-1604

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţii
Nota medie: 9,75 (nouă, 75)

  Porumbescu Diana Sergiu

Porumbescu Diana Sergiu

CIC-1602

Specialitatea: Construcţii şi ingineria civilă
Nota medie: 9,70 (nouă, 70)

  Ţiganu  Eugeniu

Ţiganu Eugeniu

GTC-1603

Specialitatea: Geodezie, topografie şi cartografie
Nota medie: 9,63 (nouă, 63)

  Cocier Alexandr Oleg

Cocier Alexandr Oleg

CIC-1602

Specialitatea: Construcţii şi ingineria civilă
Nota medie: 9,62 (nouă, 62)

  Mihailov  Iulia Anatolie

Mihailov Iulia Anatolie

EI-1607

Specialitatea: Evaluarea imobilului
Nota medie: 9,62 (nouă, 62)

  Travinskaia Irina Serghey

Travinskaia Irina Serghey

DP-1806

Specialitatea: Drept
Nota medie: 9,62 (nouă, 62)