LISTA RECTORULUI, prof. univ., dr. hab. VIOREL BOSTAN

Lista studenţilor facultăţilor în top 1% conform rezultatelor sesiunii de iarnă, a/u 2021/2022

 Albot Elena Adrian

Albot Elena Adrian

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Bejan Elena Valeriu

Bejan Elena Valeriu

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Capustean Sorin Alexandru

Capustean Sorin Alexandru

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Dovganici Iuliana Vasile

Dovganici Iuliana Vasile

FCGC

Specialitatea: Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

Grupa academică:EDI-1904

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Galbur Cătălina Eduard

Galbur Cătălina Eduard

FIMIT

Specialitatea: Inginerie şi management în transporturi

Grupa academică: IMT-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Grigoraş Irina Aurel

Grigoraş Irina Aurel

FCFCIM

Specialitatea: Tehnologia informaţiei

Grupa academică: TI-205

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Lisnic Octavian Oleg

Lisnic Octavian Oleg

FUA

Specialitatea: Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri

Grupa academică: ISTGCC-181

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Pagur Alexandru Alexandru

Pagur Alexandru Alexandru

FIMIT

Specialitatea: Ingineria transportului auto

Grupa academică: ITA-193

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Rusu Nicolae Ion

Rusu Nicolae Ion

FIMIT

Specialitatea: Inginerie şi management în transporturi

Grupa academică: IMT-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Zacuţelu Marcel Marcel

Zacuţelu Marcel Marcel

FTA

Specialitatea: Tehnologia produselor alimentare/Filiera Francofonă

Grupa academică: FFT-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

 Zastavneţchi Alexandru Serghei

Zastavneţchi Alexandru Serghei

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 10,00 (zece, 00)

Guţu Crina Victor

Guţu Crina Victor

FTA

Specialitatea: Tehnologia produselor alimentare/Filiera Francofonă

Grupa academică: FFT-181

Nota medie: 9,98 (nouă, 98)

 Burdeniuc Alexandru Iurie

Burdeniuc Alexandru Iurie

FCIM

Specialitatea: Inginerie biomedicală

Grupa academică: IBM-181

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

Sikorskaia Irina Vladimir

Sikorskaia Irina Vladimir

FTA

Specialitatea: Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Grupa academică: TMAP-182

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

 Spatari Andrei Anatolie

Spatari Andrei Anatolie

FCIM

Specialitatea: Calculatoare şi reţele

Grupa academică: CR-202

Nota medie: 9,97 (nouă, 97)

 Sergheeva Elena Iuri

Sergheeva Elena Iuri

FTA

Specialitatea: Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Grupa academică: TMAP-182

Nota medie: 9,96 (nouă, 96)

 Bobeico Anastasia Alexandru

Bobeico Anastasia Alexandru

FIEB

Specialitatea: Business şi administrare

Grupa academică: BA-191

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

Leaşcenco Valeria Dimitrie

Leaşcenco Valeria Dimitrie

FCIM

Specialitatea: Calculatoare şi reţele

Grupa academică: CR-181

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Popova Veronica Ivan

Popova Veronica Ivan

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-192

Nota medie: 9,95 (nouă, 95)

 Burlea Tatiana Nicolai

Burlea Tatiana Nicolai

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-192

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

 Ivanceva Olga Ivan

Ivanceva Olga Ivan

FCGC

Specialitatea: Inginerie geodezică şi cadastru

Grupa academică: IGC-1804

Nota medie: 9,93 (nouă, 93)

 Herţa Ecaterina Victor

Herţa Ecaterina Victor

FCIM

Specialitatea: Tehnologia informaţiei

Grupa academică: TI-183

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Popa Irina Tudor

Popa Irina Tudor

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-191

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Primacov Daniela Gheorghe

Primacov Daniela Gheorghe

FCIM

Specialitatea: Automatică şi informatică

Grupa academică: AI-182

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Puşcaşu Nicoleta Emilian

Puşcaşu Nicoleta Emilian

FCGC

Specialitatea: Inginerie şi management în construcţii

Grupa academică: IMC-1902

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Roşca Daniela Ivan

Roşca Daniela Ivan

FIEB

Specialitatea: Contabilitate

Grupa academică: C-201

Nota medie: 9,92 (nouă, 92)

 Sclifos Victor Gheorghe

Sclifos Victor Gheorghe

FET

Specialitatea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Grupa academică: IMTC-201

Nota medie: 9,91 (nouă, 91)

Tiora Irina Igor

Tiora Irina Igor

FCIM

Specialitatea: Ingineria software

Grupa academică: FAF-203

Nota medie: 9,91 (nouă, 91)

 Boguşescu Gheorghe Pavel

Boguşescu Gheorghe Pavel

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-191

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

 Borysenko Ilia Eugeniu

Borysenko Ilia Eugeniu

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-205

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

 Dumbrava Mihai Mihail

Dumbrava Mihai Mihail

FCIM

Specialitatea: Tehnologia informaţiei

Grupa academică: TI-201

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

 Sofronovici Nicoleta Valeriu

Sofronovici Nicoleta Valeriu

FTP

Specialitatea: Design vestimentar industrial

Grupa academică: DVI-181

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

 Ţâţu Cristian Anatolie

Ţâţu Cristian Anatolie

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-203

Nota medie: 9,90 (nouă, 90)

 Chiriac Maxim Vitalie

Chiriac Maxim Vitalie

FCIM

Specialitatea: Microelectronică şi nanotehnologii

Grupa academică: MN-181

Nota medie: 9,88 (nouă, 88)

 Peşterean Marin Andrei

Peşterean Marin Andrei

FCIM

Specialitatea: Calculatoare şi reţele

Grupa academică: CR-191

Nota medie: 9,89 (nouă, 89)

Suhovici Iulia Veaceslav

Suhovici Iulia Veaceslav

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-192

Nota medie: 9,88 (nouă, 88)

Şalari Elena Iulian

Şalari Elena Iulian

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-192

Nota medie: 9,88 (nouă, 88)

 Verbiţchi Ana Sergiu

Verbiţchi Ana Sergiu

FCIM

Specialitatea: Informatică aplicată

Grupa academică: IA-192

Nota medie: 9,88 (nouă, 88)

 Alhaj Ibrahim Ahmad Osama

Alhaj Ibrahim Ahmad Osama

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică

Grupa academică: EE-201

Nota medie: 9,39 (nouă, 39)

 Paun Iaroslav Ion

Paun Iaroslav Ion

FEIE

Specialitatea: Electroenergetică

Grupa academică: EE-201

Nota medie: 9,49 (nouă, 49)

 Grosu Valeria Anatol

Grosu Valeria Anatol

FET

Specialitatea: Inginerie şi management în telecomunicaţii

Grupa academică: IMTC-181

Nota medie: 9,75 (nouă, 75)

 Odainic Maxim Ion

Odainic Maxim Ion

FIMIT

Specialitatea: Ingineria transportului auto

Grupa academică: ITA-181

Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

 Scurtu Sergiu Vasile

Scurtu Sergiu Vasile

FIMIT

Specialitatea: Ingineria transportului auto

Grupa academică: ITA-191

Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

 Colesnicenco Dina Andrei

Colesnicenco Dina Andrei

FTP

Specialitatea: Design şi tehnologii poligrafice

Grupa academică: DTP-191

Nota medie: 9,87 (nouă, 87)

 Mişanovschi Dan Mihail

Mişanovschi Dan Mihail

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-191

Nota medie: 9,85 (nouă, 85)

 Pînzaru Dragoş Efim

Pînzaru Dragoş Efim

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-171

Nota medie: 9,83 (nouă, 83)

 Stafie Artur Viorel

Stafie Artur Viorel

FUA

Specialitatea: Design interior

Grupa academică: DIN-191

Nota medie: 9,86 (nouă, 86)

 Topciu Cristina Serghei

Topciu Cristina Serghei

FUA

Specialitatea: Arhitectură

Grupa academică: ARH-183

Nota medie: 9,83 (nouă, 83)